Chính sách bảo mật

WEALLNET - CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

Quy định này áp dụng cho dịch vụ do Công ty (sau đây gọi tắt là “WEALLNET”) cung ứng và xác định cách thức thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin của bạn trong quá trình thiết lập, sử dụng dịch vụ thanh toán do WEALLNET cung ứng (bao gồm website: www.weallnet.com và/hoặc ứng dụng Weallnet) để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Khi bạn đăng ký một tài khoản để sử dụng dịch vụ thanh toán do WEALLNET cung ứng, WEALLNET hiểu rằng bạn thiết lập một thỏa thuận với WEALLNET và đảm bảo việc tuân thủ các quy định liên quan.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi tạo ra trải nghiệm hấp dẫn và tuỳ chỉnh cho mọi đối tượng. Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin chúng tôi có để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi. Đây là cách thực hiện:

 • Phát triển, vận hành, cải tiến, cung cấp, duy trì và bảo vệ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Liên lạc với bạn về Dịch vụ của chúng tôi và cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.
 • Tăng cường sự an toàn và bảo mật cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp khác.
 • Thực thi Điều khoản dịch vụ và các chính sách sử dụng khác của chúng tôi.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn một cách an toàn bằng cách truyền qua https. Thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

THU THẬP THÔNG TIN

 • Thông tin cá nhân. Chúng tôi thu thập thông tin bạn chọn chia sẻ với chúng tôi khi thiết lập tài khoản mới. Thông tin này bao gồm tên, số điện thoại và ngày sinh của bạn.
 • Thông tin thiết bị. Chúng tôi thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị, như phần cứng, sự cố, phiên bản ứng dụng, lượt xem trang và hiệu suất ứng dụng khác mà bạn đang sử dụng trên điện thoại của mình để cung cấp trải nghiệm và hỗ trợ tốt hơn.
 • Thông tin địa điểm. Thông tin vị trí của bạn được lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi để giúp bạn chia sẻ thông tin với bạn bè và tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm của bạn.
 • Trò chuyện trong ứng dụng. Chúng tôi thu thập và lưu trữ tin nhắn, thông báo, tài liệu, video, âm thanh và ảnh trên máy chủ của chúng tôi để tối ưu hóa trải nghiệm ứng dụng của bạn, đồng thời giúp bạn kết nối và giao tiếp với bạn bè tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng phương pháp hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép vào sản phẩm, dịch vụ của WEALLNET, để duy trì độ chính xác của dữ liệu và để đảm bảo sử dụng đúng thông tin chúng tôi lưu giữ.

Đối với người dùng đã đăng ký sử dụng dịch vụ, thông tin đăng ký và thông tin tài khoản của bạn (nếu có) có thể được xem và trong phạm vi nhất định bạn có thể chỉnh sửa thông qua tài khoản của bạn, được bảo vệ bằng mật khẩu theo các cách thức được WEALLNET hỗ trợ trên các website, ứng dụng cung ứng dịch vụ. Chúng tôi đề nghị bạn không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất cứ ai. Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cho mật khẩu của bạn trong một cuộc gọi điện thoại hoặc email hay bất kỳ kênh kết nối nào với bạn. Nếu bạn chia sẻ máy tính, thiết bị di động với người khác, bạn không nên chọn lưu thông tin đăng nhập (ví dụ: ID người dùng và mật khẩu) trên thiết bị dùng chung đó. Hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi bạn kết thúc phiên làm việc.

THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ được thông báo bởi chúng tôi trên website hoặc ứng dụng cung ứng dịch vụ. Một khi được đăng tải công khai, Chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi giữ về bạn (như được mô tả trong Chính sách này và có hoặc không thu thập trước hoặc sau khi Chính sách mới có hiệu lực) sẽ được điều chỉnh bởi phiên bản mới nhất của Chính sách Quyền riêng tư.

THẨM QUYỀN VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Quy định này được giải thích, và thi hành theo Pháp Luật Quốc Tế. Bạn hoàn toàn đồng ý với thẩm quyền duy nhất của Toà án, liên quan đến bất kỳ hành động nào để thi hành các điều khoản của Thỏa thuận này.

CHÍNH SÁCH KÊNH VÀ NỘI DUNG TRÊN WEALLNET

Nội dung trên Dịch vụ bao gồm video, âm thanh (ví dụ như nhạc và các âm thanh khác), đồ họa, ảnh, văn bản, tin tức (chẳng hạn như nhận xét và kịch bản), thương hiệu (bao gồm tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu trưng), các tính năng tương tác, phần mềm , chỉ số và các tài liệu khác được cung cấp bởi bạn, WEALLNET hay bên thứ ba (gọi chung là "Nội Dung").

Nội dung là trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp cho Dịch vụ. WEALLNET không có nghĩa vụ phải lưu trữ hoặc cung cấp Nội dung. Nếu bạn thấy bất kỳ Nội dung nào mà bạn cho rằng không tuân thủ hoặc vi phạm thỏa thuận này, bạn có thể báo cáo cho chúng tôi.

Tạo kênh trên WEALLNET sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng và chức năng, chẳng hạn như tải video lên, đưa ra nhận xét hoặc tạo danh sách phát (nếu có), theo dõi thông tin chi tiết và phân tích. Các hạn chế sau áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn không được phép:

 • Truy cập, tái tạo, tải xuống, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép, thay đổi, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào ngoại trừ: (a) được Dịch vụ cho phép rõ ràng; hoặc (b) với sự cho phép trước bằng văn bản từ WEALLNET và, nếu có, các chủ sở hữu quyền tương ứng;
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa, tham gia gian lận hoặc can thiệp vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ (hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ điều nào trong số này), bao gồm các tính năng liên quan đến bảo mật hoặc các tính năng (a) ngăn chặn hoặc hạn chế việc sao chép hoặc sử dụng khác Nội dung hoặc (b) ngăn chặn việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung;
 • Truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện tự động nào (chẳng hạn như robot, mạng botnet hoặc công cụ quét) ngoại trừ (a) trong trường hợp công cụ tìm kiếm công cộng;
 • Thu thập hoặc lấy bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng một người (ví dụ, tên người dùng hoặc khuôn mặt), trừ khi được người đó cho phép hoặc được phép theo mục (3) ở trên;
 • Sử dụng Dịch vụ để phân phối nội dung quảng cáo hoặc thương mại không được yêu cầu hoặc những lời xúi giục hàng loạt làm truyền thông;
 • Gây ra hoặc khuyến khích bất kỳ phép đo không chính xác nào về mức độ tương tác thực sự của người dùng với Dịch vụ, bao gồm bằng cách trả tiền cho mọi người hoặc cung cấp cho họ các ưu đãi để tăng lượt xem, lượt thích hoặc lượt không thích của video hoặc để tăng người đăng ký kênh hoặc thao túng các chỉ số theo bất kỳ hình thức nào;
 • Lạm dụng bất kỳ quy trình báo cáo, gắn cờ, khiếu nại, tranh chấp hoặc kháng nghị nào, bao gồm cả việc đệ trình vô căn cứ, gây khó chịu hoặc phù phiếm;
 • Tổ chức các cuộc thi trên hoặc thông qua Dịch vụ không tuân thủ các chính sách và cuộc thi của WEALLNET;
 • Sử dụng Dịch vụ để xem hoặc nghe Nội dung không phải cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại (ví dụ: bạn không được trình chiếu công khai video hoặc phát trực tuyến nhạc từ Dịch vụ);
 • Sử dụng Dịch vụ để (a) bán bất kỳ quảng cáo, tài trợ hoặc khuyến mại nào được đặt trên, xung quanh hoặc bên trong Dịch vụ hoặc Nội dung, ngoài những thứ được cho phép trong các chính sách (chẳng hạn như vị trí sản phẩm tuân thủ); hoặc (b) bán quảng cáo, tài trợ hoặc khuyến mại trên bất kỳ trang nào của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào chỉ chứa Nội dung từ Dịch vụ hoặc trong đó Nội dung từ Dịch vụ là cơ sở chính cho việc bán hàng đó.

XOÁ NỘI DUNG CỦA BẠN

Bạn có thể xóa hoặc vô hiệu hóa Nội dung của mình khỏi Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Bạn phải xóa Nội dung của mình nếu bạn không còn có các quyền theo yêu cầu của các điều khoản này.

XOÁ NỘI DUNG BỞI WEALLNET

Nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm Thỏa thuận này hoặc có thể gây hại cho WEALLNET, người dùng của chúng tôi hoặc các bên thứ ba, chúng tôi có thể xóa hoặc gỡ bỏ Nội dung đó theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do cho hành động của chúng tôi trừ khi chúng tôi tin rằng làm như vậy một cách hợp lý: (a) sẽ vi phạm luật pháp hoặc chỉ đạo của cơ quan thực thi pháp luật hoặc nếu không sẽ có nguy cơ chịu trách nhiệm pháp lý đối với WEALLNET hoặc các Chi nhánh của chúng tôi; (b) sẽ làm tổn hại đến cuộc điều tra hoặc tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Dịch vụ; hoặc (c) sẽ gây hại cho bất kỳ người dùng, bên thứ ba nào khác, WEALLNET hoặc các Chi nhánh của chúng tôi.

XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khi bạn muốn xoá dữ liệu đang có trong hệ thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@weallnet.com.

THU THẬP THÔNG TIN

Tất cả chủ sở hữu kênh chịu trách nhiệm về bản quyền và sở hữu trí tuệ của họ đối với tất cả nội dung trong kênh của họ. Nếu bạn cho rằng bản quyền của mình đã bị vi phạm trên nền tảng, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ contact@weallnet.com.

Chúng tôi phản hồi các thông báo bị cáo buộc vi phạm bản quyền theo quy trình thông tin và báo cáo từ các bên khác. WEALLNET sẽ chấm dứt hoặc đóng kênh của bạn, trong những trường hợp thích hợp, do những người vi phạm nhiều lần quyền truy cập vào Dịch vụ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 • Email: contact@weallnet.com
 • Địa Chỉ: 76 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện Thoại: +84 934 343 945