Hỏi nhanh đáp lẹ

Không đăng nhập được vì thiếu OTP?

Nếu mãi vẫn chưa nhận được OTP, bạn vui lòng kiểm tra lại những thông tin sau:
- Số điện thoại đã nhập chính xác.
- Là thuê bao di động Việt Nam.
- Thử gỡ và cài lại ứng dụng rồi đăng nhập lại. Nếu vẫn không khắc phục được, bạn có thể đăng nhập bằng e-mail hoặc liên kết với các tài khoản mạng xã hội khác. Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, vui lòng gửi mail về contact@weallnet.com


Có thể đăng nhập WEALLNET trên bao nhiêu thiết bị?

WEALLNET muốn đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn, dù bạn dùng điện thoại, máy tính bảng hay laptop,... Vì vậy, bạn được phép đăng ký 1 tài khoản duy nhất và không giới hạn thiết bị đăng nhập!


Mất SIM điện thoại rồi, làm sao đây?

Rất tiếc khi bạn gặp phải tình huống này. Để tránh các rủi ro, bạn nên liên kết tài khoản WEALLNET với e-mail và các tài khoản mạng xã hội khác. Trong trường hợp chưa liên kết, bạn vui lòng liên hệ với WEALLNET để tạm khoá và đăng xuất tài khoản trên các thiết bị đã kết nối nhé.


Muốn xóa vĩnh viễn tài khoản WEALLNET?

Khi bạn muốn xoá dữ liệu đang có trong hệ thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@weallnet.com


Tài khoản bị xoá nội dung hoặc bị vô hiệu hoá?

Rất tiếc khi bạn gặp phải tình huống này. Tuy nhiên, nội dung của bạn sẽ bị xoá khỏi hệ thống hoặc tài khoản của bạn sẽ tạm thời/vĩnh viễn bị vô hiệu hoá nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm Chính sách & Điều khoản của WEALLNET.

Gửi yêu cầu nếu bạn tin rằng đây là một sự nhầm lẫn.


Đổi mật khẩu

Tại website, bạn có thể thực hiện việc thay đổi mật khẩu bằng cách:
1. Nhấp vào mục "Đăng nhập" hoặc chọn "Khám phá ngay" tại Trang chủ. Bạn sẽ được điều hướng đến trang Đăng nhập.
2. Đăng nhập và chọn mục "Thay đổi mật khẩu".
3. Tiến hành điền mật khẩu cũ và nhập lại mật khẩu mới.
4. Chọn "Đổi mật khẩu".
Tại ứng dụng, bạn có thể thực hiện việc thay đổi mật khẩu bằng cách:
1. Đăng nhập và chọn mục "Ngắn gọn về mình".
2. Chọn mục "Thay đổi mật khẩu".
3. Tiến hành điền mật khẩu cũ và nhập lại mật khẩu mới.
4. Chọn "Đổi mật khẩu".


Đặt lại mật khẩu

Nếu chẳng may quên mật khẩu cũ mất tiêu, thì đây là cách để bạn đặt lại mật khẩu mới:
1. Nhấp vào mục "Đăng nhập" hoặc chọn "Khám phá ngay" tại Trang chủ. Bạn sẽ được điều hướng đến trang Đăng nhập.
2. Tại đây, chọn mục "Quên mật khẩu?".
3. Nhập tài khoản email của bạn.
4. Truy cập email và tiến hành đổi mật khẩu theo hướng dẫn. Nếu vẫn gặp sự cố, vui lòng gửi mail về contact@weallnet.com. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn khôi phục lại tài khoản.


WEALLNET có thể gửi mật khẩu cho tôi không?

Rất tiếc, WEALLNET không thể gửi lại mật khẩu cho bạn. Nếu gặp sự cố khi đăng nhập hoặc không nhớ mật khẩu. Vui lòng tham khảo các cách sau:

1. Đổi mật khẩu.

2. Đặt lại mật khẩu.

3. Đăng nhập bằng số điện thoại.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, vui lòng gửi mail về contact@weallnet.com