Chuỗi phim gốc của chúng tôi

“WAN Night Stand”, “Ngồi Ghe Nghe Kể Chuyện”, “Chuyến Ghe Thương Mình”, “Bóc Mác Để Thương Mình”, “WANTalk”, “Bar-đê”

là chuỗi video ngắn được xem nhiều nhất.

Đã hơn

150Tr lượt xem

từ khi ra mắt

+225Tr Hiển thị

+200Tr Lượt tiếp cận

+2Tr Lượt truy cập

Ưu Đãi Đặc Biệt

Định Hướng Hình Ảnh

Nhận lời khuyên, chia sẻ và hướng dẫn về kiến thức và kinh nghiệm nhằm xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp.

Hỗ Trợ Truyền Thông

Quảng bá hình ảnh cá nhân trên các nền tảng truyền thông xã hội và nhận được quảng cáo miễn phí trên hệ thống web Weallnet, các kênh xã hội và ứng dụng.

Kết Nối Doanh Nghiệp

Quảng bá hình ảnh cá nhân trên các nền tảng truyền thông xã hội và nhận được quảng cáo miễn phí trên hệ thống web Weallnet, các kênh xã hội và ứng dụng.

KOLs Booking

Sử dụng khả năng truyền thông và tiếp thị để mang đến các công việc quảng cáo và PR phù hợp cho tài năng/sáng tạo của chúng tôi.