Điều khoản và điều kiện

WEALLNET – ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “WEALLNET” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công ty Weallnet cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

CẬP NHẬT

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi WEALLNET, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website www.weallnet.com. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

GIỚI THIỆU VỀ ỨNG DỤNG

WEALLNET là ứng dụng đa tiện ích dành cho người dùng toàn cầu với những tính năng chính:

 • Nhắn tin bằng giọng nói.
 • Kết nối theo sở thích và địa điểm.
 • Xem phim, nghe nhạc giải trí.
 • Chia sẻ khoảnh khắc và cảm xúc.
 • Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android, IOS.

QUYỀN SỞ HỮU ỨNG DỤNG

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi WEALLNET, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi WEALLNET và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của WEALLNET.

TÀI KHOẢN

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của WEALLNET, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN CỦA TÀI KHOẢN

Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và chúng tôi mong đợi điều tương tự từ bạn. Do đó, bạn không được sử dụng dịch vụ hoặc cho phép bất kỳ ai khác sử dụng Dịch vụ theo các cách sau:

 • Vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác về quyền công khai, quyền riêng tư, bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Bắt nạt, quấy rối hoặc đe dọa.
 • Phỉ báng người khác.
 • Spams hoặc chào mời người dùng của chúng tôi.

SỰ AN TOÀN

Chúng tôi cố gắng để làm cho Dịch vụ của chúng tôi là một nơi an toàn cho tất cả người dùng và chúng tôi hy vọng bạn có thể cùng chúng tôi xây dựng điều này. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, trình quét hoặc các phương tiện hoặc giao diện tự động khác để truy cập Dịch vụ hoặc trích xuất thông tin khác của người dùng chúng tôi.
 • Sử dụng hoặc phát triển bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào tương tác với Dịch vụ hoặc nội dung hoặc thông tin của người dùng khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng Dịch vụ theo cách có thể gây cản trở, làm gián đoạn, ảnh hưởng tiêu cực hoặc ngăn cản trải nghiệm Dịch vụ của những người dùng khác hoặc có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy giảm chức năng của Dịch vụ.
 • Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, tên người dùng hoặc mật khẩu khác của người dùng mà không có sự cho phép của họ.
 • Đăng nội dung chứa hoặc liên kết đến hình ảnh bạo lực, đe dọa, ngôn từ kích động thù địch hoặc kích động bạo lực.
 • Lan truyền vi-rút hoặc mã độc hại khác hoặc làm tổn hại đến tính bảo mật của Dịch vụ.
 • Cố gắng phá vỡ các kỹ thuật lọc nội dung mà chúng tôi sử dụng hoặc cố gắng truy cập các khu vực hoặc tính năng của Dịch vụ mà bạn không được phép truy cập.
 • Sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng khác.
 • Thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào.
 • Khuyến khích hoặc thúc đẩy bất kỳ hoạt động nào vi phạm các Điều khoản này.

Bên cạnh đó bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của WEALLNET:

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;
 • Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của WEALLNET, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi WEALLNET;
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
 • Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi WEALLNET trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • Các hình thức vi phạm khác.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

WEALLNET cung cấp một tập hợp các tài nguyên trực tuyến bao gồm tin tức, video, dịch vụ thương mại điện tử và là không gian để bạn có thể kết nối với những người bạn có cùng sở thích. Dịch vụ chỉ được cấp phép cho Người dùng từ mười tám (18) tuổi trở lên. Người dùng dưới 18 tuổi chỉ có thể sử dụng Dịch vụ khi có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Một số tính năng của Dịch vụ yêu cầu đăng ký "Tài khoản". Tài khoản của bạn cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ và chức năng mà chúng tôi có thể thiết lập và duy trì tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn không bao giờ được sử dụng Tài khoản của người dùng khác mà không được phép. Khi tạo Tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu Tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay cho WEALLNET về mọi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. WEALLNET sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng trái phép Tài khoản từ bạn.

Một số tính năng của Dịch vụ yêu cầu đăng ký "Tài khoản". Tài khoản của bạn cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ và chức năng mà chúng tôi có thể thiết lập và duy trì tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn không bao giờ được sử dụng Tài khoản của người dùng khác mà không được phép. Khi tạo Tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu Tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay cho WEALLNET về mọi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. WEALLNET sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng trái phép Tài khoản từ bạn.

Theo Điều khoản, WEALLNET cấp cho bạn quyền cá nhân có giới hạn, có thể hủy bỏ, không độc quyền để truy cập Dịch vụ. WEALLNET cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể hủy bỏ và không độc quyền để tạo một siêu liên kết đến Dịch vụ miễn là liên kết đó không mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ của WEALLNET theo cách sai trái, gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc gây khó chịu. WEALLNET bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây. WEALLNET có thể chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do.

WEALLNET có thể chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời, đình chỉ hoặc từ chối cho phép bạn truy cập Dịch vụ mà không cần thông báo và chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, kể cả nếu theo quyết định duy nhất của WEALLNET, bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản hoặc không có lý do. Sau khi chấm dứt vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì, bạn sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi các Điều khoản.

Tất cả các khía cạnh của Dịch vụ có thể thay đổi hoặc loại bỏ theo quyết định riêng của WEALLNET. WEALLNET bảo lưu quyền gián đoạn Dịch vụ có hoặc không có thông báo trước vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do. Bạn đồng ý rằng WEALLNET sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự gián đoạn nào của Dịch vụ, sự chậm trễ hoặc sự bất khả thi.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với tất cả những Người dùng khác có truy cập Dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi các tranh chấp giữa bạn và những Người dùng khác. WEALLNET sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tương tác của bạn với những Người dùng khác hoặc đối với bất kỳ hành động hay sự trì hoãn nào của Người dùng.

NỘI DUNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG

Một số mục của Dịch vụ có thể cho phép Người dùng đăng nhận xét, câu hỏi, câu trả lời, phản hồi, hình ảnh, video, xếp hạng sản phẩm, đánh giá và các thông tin khác ("Nội dung Người dùng"). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng mà bạn tải lên, xuất bản, hiển thị, gửi email, liên kết đến hoặc làm cho khả dụng ("bài đăng") trên Dịch vụ.

Bạn cấp cho WEALLNET, đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào, quyền vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, xóa toàn bộ, điều chỉnh, xuất bản, biên dịch, tạo các sản phẩm phái sinh để bán, phân phối nội dung đó kết hợp vào bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào trên toàn thế giới mà không phải bồi thường cho bạn.

Tất cả Nội dung Người dùng mà bạn gửi có thể được sử dụng theo quyết định riêng của WEALLNET. WEALLNET có quyền thay đổi, rút ngắn hoặc xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào trên trang web của WEALLNET mà WEALLNET dựa theo quyết định riêng của mình cho rằng vi phạm nguyên tắc nội dung hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này. WEALLNET không đảm bảo rằng bạn sẽ có quyền yêu cầu thông qua WEALLNET để chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn đã gửi. Xếp hạng và nhận xét bằng văn bản thường được đăng trong vòng hai (2) đến bốn (4) ngày làm việc. Tuy nhiên, WEALLNET có quyền xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ nội dung gửi nào vì bất kỳ lý do gì. Bạn thừa nhận rằng bạn, không phải WEALLNET, chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng mà bạn gửi. Không có nội dung xếp hạng và đánh giá nào mà bạn gửi phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với Công ty, đại lý, công ty con, chi nhánh, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, giám đốc, cán bộ và nhân viên tương ứng của họ.

Khi gửi bất kỳ Nội dung người dùng nào tới WEALLNET, bạn đại diện và đảm bảo rằng:

 • Bạn là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của các quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tất cả "các quyền nhân thân" mà bạn có thể có trong nội dung đó đã được bạn tự nguyện từ bỏ;
 • Tất cả Nội dung Người dùng mà bạn đăng là chính xác;
 • Bạn ít nhất mười tám (18) tuổi;
 • Việc sử dụng Nội dung người dùng mà bạn cung cấp không vi phạm các Điều khoản này và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Bạn cũng đồng ý và đảm bảo không tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây:

 • Đăng tải Nội dung Người dùng mà bạn biết là sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm hoặc có thể gây nguy cơ tổn hại, mất mát, thương tích về thể chất hoặc tinh thần, cảm xúc, tử vong, khuyết tật, biến dạng hoặc bệnh tật về thể chất hoặc tinh thần cho bạn, cho bất kỳ người khác.
 • Đăng tải Nội dung Người dùng vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo hợp đồng hoặc ủy thác các mối quan hệ.
 • Đăng Nội dung của Người dùng có thể cấu thành hoặc góp phần vào tội ác hoặc hành vi sai trái hoặc vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, pháp lệnh hoặc quy định nào bao gồm nhưng không giới hạn ở những quy định quản lý xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai sự thật.
 • Đăng Nội dung Người dùng mà chúng tôi cho là bất hợp pháp, có hại, lạm dụng, xúc phạm chủng tộc hoặc dân tộc, phỉ báng, vi phạm, thiên vị hoặc xúc phạm tôn giáo, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc quyền công khai, quấy rối, làm nhục người khác (công khai hoặc bằng cách khác), bôi nhọ, đe dọa, tục tĩu hoặc phản cảm.
 • Đăng Nội dung Người dùng có thể tạo ra rủi ro về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác cho bất kỳ người hoặc tài sản nào.
 • Đăng Nội dung Người dùng tìm cách làm hại hoặc bóc lột trẻ em bằng mọi cách.
 • Đăng Nội dung người dùng tục tĩu hoặc có tính chất khiêu dâm.
 • Đăng Nội dung Người dùng mà bạn đã được bất kỳ bên thứ ba nào bồi thường hoặc xem xét.
 • Đăng Nội dung Người dùng bao gồm thông tin tham chiếu đến các trang web, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin liên hệ hoặc số điện thoại khác.
 • Đăng Nội dung Người dùng mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức.
 • Đăng Nội dung Người dùng bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng về người khác mà không có sự cho phép của (những) người đó.

WEALLNET không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc hiển thị công khai hoặc sử dụng sai Nội dung Người dùng của bạn. Bạn thừa nhận rằng WEALLNET sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ tùy ý xem xét, từ chối, xóa hoặc di chuyển bất kỳ Nội dung người dùng nào có sẵn qua Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.

NỘI DUNG CỦA WEALLNET

Ngoại trừ Nội dung Người dùng của bạn, Dịch vụ và tất cả các tài liệu trong hoặc được chuyển giao qua, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình minh họa, logo, bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, ảnh, âm thanh, video và âm nhạc ("Nội dung WEALLNET") và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, là tài sản độc quyền của WEALLNET và người cấp phép cho WEALLNET. Việc sử dụng Nội dung WEALLNET hoặc tài liệu trên Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào không được cho phép rõ ràng đều bị nghiêm cấm.

SẢN PHẨM CỦA WEALLNET

WEALLNET cố gắng mô tả sản phẩm chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, WEALLNET không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác của Dịch vụ là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện hành hoặc không có lỗi.

Nếu một sản phẩm do các đối tác của chúng tôi cung cấp không giống như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là trả lại sản phẩm đó trong tình trạng chưa sử dụng. Rủi ro mất mát đối với các mặt hàng đã thanh toán khi được chuyển cho bạn khi giao hàng sẽ do nhà vận chuyển chịu trách nhiệm.

XỬ LÝ VI PHẠM

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, WEALLNET có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, WEALLNET và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

QUYỀN TRUY CẬP VÀ THU THẬP THÔNG TIN

Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:

 • Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại;
 • Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý;
 • Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ;
 • Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với WEALLNET về việc truy cập này.

Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:

 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;
 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản WEALLNET mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
 • Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng Dụng;
 • Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;
 • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

WEALLNET sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho WEALLNET hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU

WEALLNET cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ WEALLNET, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho WEALLNET về việc vi phạm bản quyền thông qua thông tin liên hệ bên dưới.

Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật. WEALLNET chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong trường hợp người khiếu nại đã cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin.

QUẢNG CÁO VÀ CÁC NỘI DUNG THƯƠNG MẠI ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI WEALLNET

Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

Nguyên tắc nội dung

Khi người sáng tạo được tôn trọng và tôn vinh, sự sáng tạo có thể phát triển. Vì mục đích này, nội dung bạn chia sẻ trên WEALLNET - tất cả các chi tiết được bao gồm, sự tương tác của bạn với các thành viên khác trong cộng đồng và chi tiết hồ sơ như tên người dùng của bạn — phải luôn:

 • Tôn trọng người khác
 • Tôn trọng sở hữu trí tuệ
 • Tôn trọng tất cả các luật hiện hành.

Để đóng góp vào một môi trường cộng đồng an toàn và tôn trọng, vui lòng không chia sẻ bất kỳ nội dung nào sau đây trên WEALLNET:

Title_Content96a

Title_Content96b

Nội dung hoặc hành vi mang tính chất hận thù, quấy rối , đe dọa hoặc lừa đảo

Ngôn ngữ hoặc hành động nhằm mục đích quấy rối, đe dọa, bày tỏ lòng căm thù hoặc lừa dối bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào đều không được phép, bao gồm:

 • Thực hiện các mối đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp đối với người khác, kích động bạo lực, doxxing hoặc rình rập.
 • Bắt nạt, nói xấu hoặc chê bai người khác (phê bình mang tính xây dựng thì được, xúc phạm hoặc chế giễu thì không).
 • Hình ảnh hoặc biểu tượng thể hiện sự căm thù đối với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào (ví dụ: hình chữ thập ngoặc).
 • Thực hiện các mối đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp đối với người khác, kích động bạo lực, doxxing hoặc rình rập.
 • Bắt nạt, nói xấu hoặc chê bai người khác (phê bình mang tính xây dựng thì được, xúc phạm hoặc chế giễu thì không).
 • Hình ảnh hoặc biểu tượng thể hiện sự căm thù đối với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào (ví dụ: hình chữ thập ngoặc).
 • Bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho sự an toàn hoặc sự đồng ý của người khác (ví dụ: nội dung của bạn không được chứa thông tin cá nhân của bất kỳ ai khác, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng hoặc thông tin tài chính của họ.
 • Bạn cũng không nên sử dụng chân dung hoặc hình ảnh của người khác trừ khi bạn được họ đồng ý rõ ràng để làm như vậy).
 • Việc mạo danh bất kỳ cá nhân, nhóm, doanh nghiệp, tổ chức hoặc thương hiệu nào khác đều bị nghiêm cấm. Tài khoản, tên người dùng, tên hiển thị, ảnh hồ sơ, NỘI DUNG và nội dung hoặc thông tin tài khoản khác dường như là một nỗ lực mạo danh người khác và/hoặc là một nỗ lực để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc gian lận hoặc có thể gây hiểu lầm hoặc gây nhầm lẫn cho chúng tôi cộng đồng, có thể bị vô hiệu hóa và/hoặc bị xóa theo quyết định riêng của nhóm chúng tôi.

Nội dung phản cảm

Mặc dù biểu hiện nghệ thuật được bảo vệ trên WEALLNET nhưng đây không phải là nơi chia sẻ nội dung có tính chất tình dục hơn là nghệ thuật. Vui lòng không đúc kết hoặc quảng bá nội dung khiêu dâm, trao đổi ảnh khêu gợi hoặc cố gắng bán bất kỳ hình thức dịch vụ tình dục nào. Không được chia sẻ nội dung khiêu dâm mô tả trực quan các hành vi tình dục trên WEALLNET.

Hình ảnh bạo lực và đẫm máu

Không được chia sẻ hình ảnh mô tả thực tế con người hoặc động vật bị tổn thương hoặc bị giết, nội dung ca ngợi hành vi bạo lực và mô tả thực tế hoặc cổ vũ hành vi tự làm hại bản thân hoặc tự tử trên WEALLNET.

Nội dung “Không an toàn cho công việc” (NSFW)

Một số loại nội dung NSFW, như ảnh khỏa thân hoặc hài hước có khả năng gây khó chịu, có thể gây khó chịu cho người khác hoặc bị hạn chế về mặt pháp lý ở một số khu vực nhất định. Nếu nội dung bị cộng đồng WEALLNET gắn cờ là gây lo ngại hoặc bất hợp pháp ở một khu vực cụ thể thì nội dung đó có thể được gắn thẻ là NSFW, chỉ bị giới hạn ở một số không gian hoặc khu vực, không thể truy cập được hoặc bị xóa vĩnh viễn. Các Nguyên tắc nội dung này và hành động kiểm duyệt nội dung NSFW của chúng tôi sẽ được định hình bởi các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và phản hồi của cộng đồng WEALLNET. Sự thể hiện sáng tạo và mục đích báo chí sẽ được bảo vệ.

Tôn trọng sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tôn trọng các quyền của mỗi Người sáng tạo đối với tác phẩm của họ, bao gồm mọi bản quyền, nhãn hiệu và bằng sáng chế mà họ sở hữu.

Giữ sáng tạo nguyên bản.

 • Tất cả nội dung kỹ thuật số bạn tạo và chia sẻ trên WEALLNET phải là tác phẩm gốc của bạn . Mặt khác, bạn phải có lý do chính đáng về mặt pháp lý cho việc sử dụng các yếu tố tác phẩm của người khác, chẳng hạn như giấy phép sử dụng tác phẩm đó.

  Title_Content116a

  Title_Content116b

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng tác phẩm của người khác, tốt nhất bạn không nên sử dụng tác phẩm đó và tiếp tục chia sẻ nội dung gốc.

Tôn trọng luật áp dụng

Hãy đảm bảo tuân thủ tất cả luật pháp địa phương và mọi hạn chế hoặc quy định khác có thể áp dụng cho bạn khi bạn tạo nội dung trên WEALLNET.

Nội dung WEALLNET của bạn không được:

 • Quảng cáo, đại diện hoặc quảng bá các hoạt động, hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc bị hạn chế về mặt pháp lý, bao gồm (nhưng không giới hạn): hoạt động tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào, hình ảnh bất hợp pháp (bao gồm hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em), vũ khí hoặc hướng dẫn chế tạo chúng, ma túy và các chất bị kiểm soát, dịch vụ tình dục (bao gồm mại dâm và buôn bán tình dục), cờ bạc và liên doanh hoặc hoạt động tài chính gian lận dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm hàng giả hoặc hàng giả và quảng bá các chương trình tiếp thị đa cấp hoặc đấu giá bằng đồng xu).

  Title_Content122a

  Title_Content122b

 • Được sử dụng để trao đổi bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào khác ngoài các định dạng sáng tạo kỹ thuật số được chấp nhận.
 • Được sử dụng để tiến hành chuyển tiền bất hợp pháp hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác. Việc trao đổi nội dung trên WEALLNET không được phép sử dụng để rửa tiền, che giấu hoặc chuyển tiền liên quan đến hoạt động tội phạm.

Do các luật và hạn chế hiện hành, một số loại nội dung có thể không truy cập được ở mọi khu vực nơi WEALLNET hoạt động.

Nội dung báo cáo

Nếu bạn gặp NỘI DUNG vi phạm một trong các nguyên tắc nội dung này, bạn có thể báo cáo nội dung đó bằng cách sử dụng nút “ Báo cáo ” trên trang có NỘI DUNG đó để gửi chi tiết qua email cho nhóm WEALLNET. Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn sớm nhất có thể và thực hiện hành động thích hợp nếu nội dung vi phạm một trong các nguyên tắc của chúng tôi.

Title_Content127a

Title_Content127b

Nếu bạn gặp nội dung khác trên WEALLNET vi phạm bản quyền mà bạn sở hữu, vui lòng làm theo các bước được nêu chi tiết trong chính sách của chúng tôi để báo cáo nội dung đó cho WEALLNET.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ điều gì khác mà bạn cho rằng không nên có trên WEALLNET (như ảnh hồ sơ hoặc tên người dùng không phù hợp), hãy gửi email cho chúng tôi để liên hệ

contact@weallnet.com

và chia sẻ liên kết đến nội dung cũng như chi tiết về lý do tại sao bạn cho rằng điều đó nên có trên WEALLNET.

Hậu quả và kháng cáo

Điều gì xảy ra nếu nội dung của tôi vi phạm một trong những nguyên tắc này?

 • Nội dung có thể không thể truy cập được hoặc bị xóa, tạm thời hoặc vĩnh viễn.
  • Chúng tôi xóa các tác phẩm và nội dung theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”) khi được thông báo chính xác rằng nội dung đó vi phạm bản quyền của bên thứ ba.
  • Nội dung vi phạm các nguyên tắc khác hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn của cộng đồng của chúng tôi có thể bị gắn thẻ, không thể truy cập hoặc bị xóa.
  • Bạn sẽ nhận được thông báo trực tiếp về các hành động được thực hiện đối với nội dung của mình, bao gồm liên kết tới nội dung được lưu trữ trước đó và chi tiết về lý do hành động đó được thực hiện.
 • Quyền truy cập của bạn vào nền tảng WEALLNET có thể bị đình chỉ.
  • Nếu bạn vi phạm các Nguyên tắc nội dung này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của WEALLNET, tư cách thành viên cộng đồng của bạn sẽ bị xem xét. Tùy thuộc vào hành vi vi phạm và tác động tiêu cực của nó đối với cộng đồng của chúng tôi, tài khoản WEALLNET của bạn có thể bị đình chỉ vô thời hạn hoặc bị xóa vĩnh viễn.
  • Nhiều trường hợp vi phạm sở hữu trí tuệ sẽ dẫn đến việc tài khoản WEALLNET của bạn bị đình chỉ vĩnh viễn.
 • Nếu bạn đã thực hiện một hành vi bất hợp pháp, có thể có thêm hậu quả.
  • Nếu bạn vi phạm luật áp dụng cho bạn trên WEALLNET, bạn có thể bị kiện tụng.
  • Chúng tôi có thể có nghĩa vụ báo cáo một số hoạt động bất hợp pháp được thực hiện trên nền tảng WEALLNET cho chính quyền và chúng tôi có quyền làm như vậy.

Tôi có thể kháng nghị quyết định xóa nội dung của mình không?

Nếu nội dung của bạn bị gắn cờ hoặc bị xóa và nếu bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn thì bạn có cơ hội khiếu nại:

 • Trong trường hợp nội dung của bạn bị xóa do vi phạm DMCA, bạn có thể gửi Thông báo phản đối.
 • Nếu bạn đã thực hiện một hành vi bất hợp pháp, có thể có thêm hậu quả.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 • Email: contact@weallnet.com
 • Địa Chỉ: 76 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện Thoại: +84 934 343 945